Ouderschapsplan


Sinds 1 maart 2009 zijn ouders van minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op te stellen als zij uit elkaar gaan. Dit geldt zowel voor een huwelijkse situatie als wanneer u niet gehuwd bent (geweest). Het zal bij het opstellen van een ouderschapsplan gaan over onderwerpen als: bij wie gaan de kinderen wonen, hoeveel tijd brengen de kinderen met iedere ouder door, overleg over hoe de ouders elkaar raadplegen over belangrijke zaken die de kinderen betreffen, verdeling van de vakanties, het periodiek bijstellen van de afspraken. Het kan in de toekomst veel ellende voorkomen als in dit stadium ook wordt overlegd over dagelijkse zorgtaken (kleding, kapper, zakgeld, piercings, contact met grootouders, wie gaat mee met een bezoek arts etz). De gedetailleerdheid van het plan zal anders zijn bij jonge kinderen dan bij pubers, die immers al veel zelf willen en kunnen regelen. Ook moet de kinderalimentatie geregeld worden.