Rechtsgebieden


Wij zijn werkzaam op het gebied van het familierecht in de ruime zin des woords: echtscheiding, verbreking samenleving, gezag en omgang, ouderschapsplan, alimentatie, boedelverdeling, ontbinding huwelijksvoorwaarden.

Tevens kunnen wij u bijstaan op het gebied van het strafrecht en psychiatrisch recht (BOPZ-zaken).